Hz.Muhammed (S.A.V) ve İslamiyet (İslam Tarihi) 4Cilt - Asım KöksalHz.Muhammed (S.A.V) ve İslamiyet (İslam Tarihi) 4Cilt - Asım Köksal
Epub | Mobi | Lit | 22,9 mb
| RS, MF, Megaupload


Efendimiz’in (sallallahu aleyhi ve sellem) hayatını anlatan en kapsamlı eser. Okuyucuyu Asr-ı saadet ikliminde dolaştıran. Sahabilerle beraber yaşıyormuş gibi hissettiren abide bir eser. İslâm dininin ve tarihinin ana kaynaklarından istifade ile yazılmış değerli bir çalışma. Yazarın, Diyanet İşleri Başkanlığı’ndaki görevini bırakıp hayatını adadığı bir kitap.

Bu eser; Peygamb
erimiz’in (sallallahu aleyhi ve sellem) hayatını anlatan en geniş eser olmasının yanında, İslâm dininin tamamlanması ve insanlığa gönderilen en mükemmel son din olmak üzere ikmal ediliş tarihidir. Avrupalı yazarların dinimiz ve peygamberimiz (sallallahu aleyhi ve selem) hakkında yazdıkları kasıtlı kitaplar karşısında, İslâm ana kaynaklarına dayanarak onun doğuş tarihini kaleme alma ihtiyacının ürünüdür.

Merhum Mustafa Asım Köksal'ın hayatının en güzel meyvesi olarak kabul edilen 'Peygamberler Peygamberi Hz. Muhammed Aleyhisselam ve İslâmiyet' adlı eser her bir cildi orijinal iki cildini ihtiva edecek şekilde 4 cilt halinde yayına hazırlandı. Bu müstesna eser Pakistan hükümetinin Sîret Kitapları Milletlerarası Yarışmasında 1983 yılında birinciliğe layık görülmüş ve Türkçe Siyer kitapları arasında en muteber ve en detaylı eser olarak kabul görmüştür.

Son Peygamber Hz. Muhammedin (S.A.V) hayatını en ince detaylarına kadar bilmek isteyen ve İslam tarihinin en önemli zaman dilimi olan asr-ı saadeti daha yakından tanımak isteyenler bu kaynak kitaba müracaat etmelidir.

Linkler
http://rapidshare.com/files/408437373/Islam_Tarihi_Asim_Koksal.rar.html

http://www.mediafire.com/?5kg6dx0x45qxhmg

[Fast Download] Hz.Muhammed (S.A.V) ve İslamiyet (İslam Tarihi) 4Cilt - Asım Köksal


Related eBooks:
Berlin Childhood around 1900
Last Rampage: The Escape of Gary Tison
Diaries
Under the Bridge
Out of Place: A Memoir
The Truth of the Russian Revolution : The Memoirs of the Tsar's Chief of Security and His Wife
War, the Hero and the Will: Hardy, Tolstoy and the Napoleonic Wars
Crowded by Beauty: The Life and Zen of Poet Philip Whalen
Letters to my Fanny
Sons, Servants and Statesmen
Stay With Me, Rhys: The heartbreaking story of Rhys Jones, by his mother. As seen on ITV's new docum
Cricket as I See It
Copyright Disclaimer:
This site does not store any files on its server. We only index and link to content provided by other sites. Please contact the content providers to delete copyright contents if any and email us, we'll remove relevant links or contents immediately.