English for Business and Politics by Dagmara Świda (2000) [for Polish Speakers]English for Business and Politics by Dagmara Świda (for Polish Speakers)
POLTEXT | 2000 | ISBN 838689038X | English | PDF, MP3CUE | 312 pages | 282 mb

Celem tej książki jest zapoznanie czytelników ze słownictwem gospodarki, biznesu i polityki z uwzględnieniem aktualnych zagadnień i terminologii stosowanej w gospodarce rynkowej. Wyrabia on sprawność czytania tekstów z tego zakresu oraz rozumienia ich ze słuchu, a także ułatwia nabycie umiejętności referowania informacji i przedstawiania własnych opinii w formach ustnej i pisemnej. Książka jest przeznaczona dla: studentów uczelni i szkół pomaturalnych kształcących ekonomistów, finansistów, specjalistów z zakresu zarządzania i innych pokrewnych dziedzin; profesjonalistów zajmujących się gospodarką i zarządzaniem, dyplomatów i dziennikarzy; osób uczących się samodzielnie, a znających już podstawy języka angielskiego; wszystkich interesujących się gospodarką i polityką, którzy chcą czytać prasę anglojęzyczną i literaturę fachową oraz śledzić bieg wydarzeń na świecie za pośrednictwem radia i telewizyjnych stacji satelitarnych. Naukę z podręcznika ułatwiają: słowniczki terminologiczne zamieszczone po każdym tekście: diagramy, mapy, wykresy, przedstawiające graficznie najważniejsze połączenia wyrazowe; liczne ćwiczenia i teksty, utrwalające słownictwo oraz poznane konstrukcje gramatyczne.| http://fileserve.com/file/93J3TeJ/2000_DS_E4BP.rar |

[Fast Download] English for Business and Politics by Dagmara Świda (2000) [for Polish Speakers]


Related eBooks:
Novice Language Teachers: Insights and Perspectives for the First Year
Phonotactics of Czech
Kingdom Animalia
Shakespeare, the Orient, and the Critics
Building Your Portfolio: The Cilip Guide
Aspects of Form and Genre in the Poetry of Edwin Morgan
Grammar Plus 2
Teach Yourself Zulu ( Audio only)
1001 activités autour du livre
Becoming Fluent: How Cognitive Science Can Help Adults Learn a Foreign Language
German Elementary Grammar
German Grammar Drills, 3rd Edition
Copyright Disclaimer:
This site does not store any files on its server. We only index and link to content provided by other sites. Please contact the content providers to delete copyright contents if any and email us, we'll remove relevant links or contents immediately.