Heike Voit, PONS Stručná gramatika němčinyHeike Voit, PONS Stručná gramatika němčiny
PONS, 2005 | ISBN: 8086906094 | Pages: 178 | File type: PDF | 54mb

Příručka stručných, jasných a srozumitelných přehledů mluvnice. Práci s ní zjednodušují grafické symboly, které odkazují k informacím o pravidlech, výjimkách, k shrnujícím pasážím či k tipům, jak se lépe učit. Výstižně definované a vysvětlené gramatické jevy jsou doloženy na množství příkladů ze současného jazyka, doplněných českým překladem. Kniha zvlášť upozorňuje na typické chyby, kterých se čeští mluvčí dopouštějí nejčastěji. Podrobný věcný rejstřík umožní vám všem (studentům ve školách i samoukům, učitelům i široké veřejnosti) rychle vyhledat a snadno pochopit kterýkoli ze základních jazykových jevů nebo si již osvojené znalosti o něm oživit a zopakovat.

http://www.filesonic.com/file/18731903/psgn.rar

http://www.fileserve.com/file/wqd3X5a

[Fast Download] Heike Voit, PONS Stručná gramatika němčiny


Related eBooks:
Features of Person: Volume 78: From the Inventory of Persons to their Morphological Realization
Technology-Enhanced Teaching and Learning of Chinese as a Foreign Language
Freelance English Teaching in Eastern Europe: A Perspective from R.P.
Stories from One Thousand and One Nights: For Intermediate and Advanced Students of Arabic
Age and Foreign Language Learning in School
Creative Writing: A Workbook with Readings
Richard Northcott: Baby Animals
The pooh perplex
New Plus Proficiency: Student's Book
Functional Grammar and Verbal Interaction
PC - apprendre l'anglais facilement - tell me more 8.0
Linguistics Encyclopedia
Copyright Disclaimer:
This site does not store any files on its server. We only index and link to content provided by other sites. Please contact the content providers to delete copyright contents if any and email us, we'll remove relevant links or contents immediately.