Kordziki w II RzeczypospolitejLeszek Zachuta - Kordziki w II Rzeczypospolitej
Wydawnictwo Egross-Mikromax | 1991 | ISBN: 8385253157 | Polish | 56 pages | File type: PDF | 21.51 mb
Daggers in Poland. Polish text, English summary. 36 czarno-białych ilustracji i rysunków - zarówno w tekście, jak i całostronicowych.
Spis treści: Wprowadzenie; Kordzik wz. 1920; Kordzik wz. 1922; Kordzik wz. 1924; Kordziki z firmy G. Borowskiego; Kordziki z firmy A. Manna; Kordziki z innych firm; Kordziki polskie z firm zagranicznych; Projekty kordzików z 1924 r.; Kordziki podchorążych Marynarki Wojennej odmiana 1924/25; Kordzik oficerski wz. 1924/37; Podstawowe rozkazy dotyczące noszenia kordzików z lat 1926-1936; Kordziki - nagrody honorowe; Kordziki urzędników państwowych; Posłowie; Przypisy; Wybór literatury; Summary.

http://depositfiles.com/files/l4qw47csi

http://uploading.com/files/44fa636d/Kordziki.rar/
http://rapidshare.com/files/392586292/Kordziki.rar

[Fast Download] Kordziki w II Rzeczypospolitej


Related eBooks:
Twentieth-Century South Africa: A Developmental History
Mad Blood Stirring: Vendetta and Factions in Friuli during the Renaissance
Romantic Medievalism: History and the Romantic Literary Ideal
Captivity and Imprisonment in Medieval Europe, 1000-1300
In the Shadow of Greatness: Voices of Leadership, Sacrifice and Service from America's Longest War
Deviant Burial in the Archaeological Record
Historyczne Bitwy 069 - Port Artur 1904
Finnish Soldier vs Soviet Soldier: Winter War 1939-1940 (Osprey Combat 21 )
The Tragic State of Congo: From Decolonization to Dictatorship
US Army Special Operations Forces Unconventional Warfare
The Most Important Meetings of the Allies during World War II
Napoleonic Cavalry
Copyright Disclaimer:
This site does not store any files on its server. We only index and link to content provided by other sites. Please contact the content providers to delete copyright contents if any and email us, we'll remove relevant links or contents immediately.