Longman Matura rozszerzona Książka nauczyciela plus Test Master CD-ROMLongman Matura rozszerzona Książka nauczyciela plus Test Master CD-ROM
Publisher: Longman | 2010 | ISBN: 978 8376000831 | Polish/English | PDF, MP3, DOC, EXE | 33.79 mb

Longman Matura rozszerzona to nowa publikacja z najpopularniejszej w polskich szkołach serii przygotowującej maturzystów i gimnazjalistów do egzaminów końcowych. Uznanie uczniów i nauczycieli seria zawdzięcza specjalnej formule, łączącej cechy podręcznika i repetytorium oraz skutecznej metodzie doskonalenia umiejętności rozwiązywania zadań egzaminacyjnych.
Sprawdzona formuła
* Praktyczny podział na część referencyjną, tematyczną i leksykalno-gramatyczną
* Powtórzenie i rozszerzenie słownictwa z zakresu wszystkich tematów katalogowych
* Bank słów na końcu książki podsumowujący wymagane słownictwo maturalne - idealny przy powtórkach!
* Cenione sekcje Matura workout i Matura exam gruntownie przygotowujące uczniów do rozwiązywania zadań maturalnych na poziomie rozszerzonym
Nowa część leksykalno-gramatyczna
* Wszystkie struktury obowiązujące na maturze rozszerzonej
* Zadania typowe dla poziomu rozszerzonegohttp://www.filesonic.com/file/346510361/matrozlong.rar

[Fast Download] Longman Matura rozszerzona Książka nauczyciela plus Test Master CD-ROM


Ebooks related to "Longman Matura rozszerzona Książka nauczyciela plus Test Master CD-ROM" :
ENGLISH COURSE ? Exploring English ? Level 2 ? Student's Book (1995)
Career Paths - Mechanics: Teacher's Book
Genre Pedagogy in Higher Education: The SLATE Project
ENGLISH COURSE ? Everyone Speak! ? Beginner 3 ? Workbook and Keys (2012)
Imposters: A Study of Pronominal Agreement
Sherlock Holmes - Classic Readers Level 4
Geoffrey Chaucer
Vocabulearn Spanish/Ingles Complete (Vocabulearn Music-Enhanced) (Spanish Edition)
How to .... series : How To Teach Speaking
How to Teach Writing Across the Curriculum at Key Stage 2: Developing Creative Literacy (Writers' Wo
Copyright Disclaimer:
This site does not store any files on its server. We only index and link to content provided by other sites. Please contact the content providers to delete copyright contents if any and email us, we'll remove relevant links or contents immediately.