Sladkovodní akvaristika / Freshwater AquariumStanislav Frank
Sladkovodní akvaristika / Freshwater Aquarium
Publisher: Ottovo | 2000 | ISBN: 8071812188 | Czech | File type: PDF | 247 pages | 140.24 mb

It contains detailed information about life in freshwater aquarium fish species, plants, pests and diseases accompanied by many photographs and drawings.

Najde v ní podrobné informace o životě ve sladkovodním akváriu, druzích ryb, rostlinách, nemocích a škůdcích doprovázené řadou fotografií a kreseb.
Kniha je rozdělena do 4 částí.
1) Aladkovodní akvárium
2) Ryby
3) Rostliny
4) Nemoci, škůdci.
V úvodu se kniha zaměřuje na obecné infromace týkající se akvarisktiky (Původ ryb, osvětlení, tvrdost vody, PH, způsobu krmení ryb, ochdovu, atd).
V druhé části jsou stručné opravdu základní informace k chovu jednotlivých druhů ryb, laikovi možná postačí, odborník se z nich moc nedozví, vše doplněno velmi kvalitními fotografiemi ryb, někdy i s nákresem anatomických rozdílů mezi pohlavím. Výběr druhů ryb spíše kopíruje ty, které jsou běžně k dostání v akvaristikách. Ocenil bych ukázky různých barevných variant druhů ryb na fotografích.
Ve třetí části jsou opět základní iformace k jednotlivým druhům rostlin, opět vše doplněno kvalitními fotografiemi.
V poslední části jsou základní ifnformace k původcům nemocí ryb. Vše doplněno o anatomické nákresy parazitu nebo virů a absencí fotografií nakazených ryb. Jenotlivá onemocnění shrnuta do tabulky (příznaky a půvdoce choroby), kde postrádám odkaz na způsob léčení.
Na konci knihy je nezbytný český a latinský rejstřík.

http://www.fileserve.com/file/ZCmMwM5 | http://www.filesonic.com/file/36555799/Sladkovod-akvaristika.rar

[Fast Download] Sladkovodní akvaristika / Freshwater Aquarium


Related eBooks:
Sew kraft-tex Bags: 17 Projects, Tips & Techniques for Working with Kraft Paper Fabric
Knitting 101: Master Basic Skills and Techniques Easily Through Step-by-Step Instruction
Free-Motion Quilting from Ordinary to Extraordinary: 3 Steps to Joyful Machine Stitching in 21 Days
Christopher Lowell's You Can Do It! Small Spaces: Decorating to Make Every Inch Count
The Book of Building Fires: How to Master the Art of the Perfect Fire
IQ MINDBENDERS: A Fantastic Collection of Over 500 Mind-Bending Puzzles
Hello, Bicycle: An Inspired Guide to the Two-Wheeled Life
The All New Illustrated Guide to Everything Sold in Hardware Stores
The Little Book of Incredibly Useful Knots: 200 Practical Knots for Sailors, Climbers, Campers & Oth
Networking Essentials: A CompTIA Network+ N10-006 Textbook, 4th Edition
Better Beekeeping: The Ultimate Guide to Keeping Stronger Colonies and Healthier, More Productive Be
Living Canvas: Your Total Guide to Tattoos, Piercings, and Body Modification
Copyright Disclaimer:
This site does not store any files on its server. We only index and link to content provided by other sites. Please contact the content providers to delete copyright contents if any and email us, we'll remove relevant links or contents immediately.