Sovetske uniformy a militarie 1917-1991László Békési, Gyrgy Trk, "Sovětské Uniformy a Militárie 1917-1991"
Deus | 2008 | ISBN: 8087087232 | 146 pages | File type: PDF | 114.31 mb

Soviet uniforms militaria 1917-1991 in colour photographs.
První ucelený přehled sovětských uniforem a militarií od VŘSR až do rozpadu sovětského impéria. Po něm se zahraničním historikům otevřely ruské archívy a západní badatelé se tak měli možnost dostat i k ukázkám jim dříve nedostupných vojenských uniforem a militarií. Publikace čtenářům představí na 80 originálních uniforem jak z období před 2. světovou válkou, tak i z Velké vlastenecké války a následně i z let 1945 až 1991. Snímky jsou navíc doplněny detaily pokrývek hlavy, odznaků, vyznamenání, zbraní a dobovými pohlednicemi. Cennou devízou této knihy je 100 vybraných a dosud nezveřejněných snímků ze soukromých ruských sbírek (Ministerstvo obrany SSSR, Rudá armáda, námořnictvo, námořní pěchota, letectvo výsadkové jednotky)

http://www.filesonic.com/file/595326601/8087087232Sovetskeuniformy.rar

[Fast Download] Sovetske uniformy a militarie 1917-1991


Ebooks related to "Sovetske uniformy a militarie 1917-1991" :
Micro-Performance During Postwar Japan's High-Growth Era
To Begin the World Anew: The Genius and Ambiguities of the American Founders
Stuart J. Wolf, Storia universale 16: Limpero napoleonico
A History of East Asia: From the Origins of Civilization to the Twenty-First Century
Saheed A. Adejumobi, The History of Ethiopia
Total Resistance by Major H. von Dach (1958) [Guerilla Warfare]
Roderick Beaton, David Ricks - The Making of Modern Greece
Climax of the Covenant
Joseph Smith, Jr.: Reappraisals After Two Centuries
Livy: History of Rome, Volume IV, Books 8-10 (Loeb Classical Library No. 191)
Copyright Disclaimer:
This site does not store any files on its server. We only index and link to content provided by other sites. Please contact the content providers to delete copyright contents if any and email us, we'll remove relevant links or contents immediately.