Encyklopedie teraristiky / Encyclopedia terrariumEugéne Bruins
Encyklopedie teraristiky / Encyclopedia terrarium
Publisher: Rebo | 2001 | ISBN: 8072341685 | ISBN: 978 8072341689 | Czech | File type: PDF | 317 pages | 318.33 mb

What is A Terrarium? A terrarium is a miniature landscape with living plants and even sometimes small animals like lizards or turtles.

You can find also information about reptiles, amphibians, spiders, insects, and feeding and important diseases and problems. And above all animals is the emphasis on breeding!

The book contains beautiful photographs and a brief description of the breed about 60 species.

V této, pro každého teraristu nepostradatelné příručce, naleznete mimo jiné informace o plazech, obojživelnících, pavoucích, hmyzu, stonožkách a mnohonožkách, terariiíh, krmení a nejduležitější nemoci a problémy. A především u všech zvířat je kladen důraz na chov!

Ako už samotný názov knihy hovorí jedná sa o súhrn chovateľských poznatkov z rôznych odvetný teraristiky od chovu plazov, vtáčkarov, hmyzu až po motýle, šváby a obojživelníky. Nás zaujíma hlavne sekcia o chove pavúkov kde okrem vtáčkarov je spomenutý chov aj iných araneane. Vtáčkarom je venovaných 36 strán. Hneď na začiatku nás prekvapí trošku divoké anatomické usporiadanie tela pavúka, kde sa podľa šípky očná uzlina nachádza na abdomene a pod. Ostatné platí ako u knihy Sklípkani od Volker von Wirth. Kniha obsahuje pekné fotografie a stručný popis chovu okolo 60 druhov vtáčkarov. Čo sa týka obsahu knihy samotnej jej záber je veľmi široký a tak nie je možné venovať sa každej téme do detailov ale ako základná príručka o chove rôznych teráriových živočíchov úplne postačuje. Vzhľadom na jej vyšší rok vydania, niektoré názvy vtáčkarov nemusia byť platné. Rozsah 317 strán.

http://www.fileserve.com/file/nvhuDAu

http://depositfiles.com/files/vjgqbjpo8

[Fast Download] Encyklopedie teraristiky / Encyclopedia terrarium


Related eBooks:
Twitterature: The World's Greatest Books in Twenty Tweets or Less
The Mafia Encyclopedia
Encyclopedia of Gangs
Encyclopedia of Pulp Fiction Writers
Encyclopedia of Russian and Slavic Myth and Legend
Encyclopedia Of Cold War Espionage, Spies And Secret Operations
Rules of Play: Game Design Fundamentals
Lucy Morrison, Staci Stone - A Mary Shelley Encyclopedia
The Mafia Encyclopedia (Facts on File)
The Hittite Dictionary of the Oriental Institute of the University of Chicago. Volume S, fascicle 3
Wie Geht Das - 17
Aedes Aegypti
Copyright Disclaimer:
This site does not store any files on its server. We only index and link to content provided by other sites. Please contact the content providers to delete copyright contents if any and email us, we'll remove relevant links or contents immediately.