Sociale Herovering in Amsterdam En Rotterdam: Een Verhaal Over Twee Wijken, WRR Verkenningen) (Dutch Edition

Sociale Herovering in Amsterdam En Rotterdam: Een Verhaal Over Twee Wijken, WRR Verkenningen) (Dutch  Edition

Dutch | Mar. 31, 2005 | ISBN: 9053567364 | 142 Pages | PDF | 1 MB

De buurt doet er toe bij de aanpak van een groot aantal problemen die van invloed zijn op de leefbaarheid - althans: ze kan ertoe doen als het sociale potentieel dat op kleinschalige niveaus aanwezig is, voldoende ruimte en ruggesteun krijgt. In buurten die goed 'draaien', groeit de hoeveelheid beschikbaar sociaal kapitaal sneller dan waar sociale reserves geheel zijn uitgeput. Daar waar wederzijdse betrokkenheid bestaat, kunnen mensen op eigen initiatief en op maat ondersteund door de overheid en sociale spelers zoals woningcorporaties, politie, welzijnswerk, het nodige aan. Deze notie staat centraal in het rapport Vertrouwen in de buurt, dat de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid ook in het voorjaar 2005 uitbrengt. De raad tekent daarbij wel aan dat er een grote vari?teit in buurten en problematieken bestaat. Vooral veel achterstandsbuurten kennen hardnekkige en omvangrijke problemen (grote doorstroming, lage inkomens, slechte huisvesting), waardoor die buurten zonder gerichte aandacht en ondersteuning moeilijk op eigen kracht de probleemspiralen kunnen doorbreken. In dit soort buurten past een strategie van 'sociale herovering' - dat wil zeggen: een massieve inzet van alle betrokkenen om de leefbaarheid te verbeteren - alvorens er weer een eigen sociaal kapitaal kan worden opgebouwd, zodat er in de buurt voldoende veerkracht en initiatief kan zijn om problemen te voorkomen en aan te pakken.

Download:

http://longfiles.com/wjgf00luxp8e/Sociale_Herovering_in_Amsterdam_En_Rotterdam_Een_Verhaal_Over_Twee_Wijken,_WRR_Verkenningen)_(Dutch_Edition.pdf.html

[Fast Download] Sociale Herovering in Amsterdam En Rotterdam: Een Verhaal Over Twee Wijken, WRR Verkenningen) (Dutch Edition


Ebooks related to "Sociale Herovering in Amsterdam En Rotterdam: Een Verhaal Over Twee Wijken, WRR Verkenningen) (Dutch Edition" :
What Nietzsche Really Said
The Transformation of Property Regimes and Transitional Justice in Central Eastern Europe
Crossing the Sea: With Syrians on the Exodus to Europe
Heteromation, and Other Stories of Computing and Capitalism (Acting with Technology)
A World Without Jews
Coup d'√Čtat: A Practical Handbook
Governing Cities in a Global Era: Urban Innovation, Competition, and Democratic Reform
The New Scramble for Africa, 2nd Edition
Adult Learning for Self and Relational Growth (ALG)
Caren Grown, Geeta Rao Gupta, Aslihan Kes, Jeffrey D. Sachs - Taking Action
Copyright Disclaimer:
This site does not store any files on its server. We only index and link to content provided by other sites. Please contact the content providers to delete copyright contents if any and email us, we'll remove relevant links or contents immediately.